Indien er opbrengsten zijn van het project, zullen we deze ter beschikking
stellen voor een initiatief dat zich inzet voor de ontwikkeling van de kwaliteiten
en talenten van kinderen vanaf 6 jaar.

Dit jaar zullen wij eventuele opbrengsten ter beschikking stellen van het Huis van het Kind.

contact: info@complimentday.info